10 Trường Đại Học Mỹ Nhận Mọi Hồ Sơ Xin Nhập Học

Trong khi hàng năm, các bạn du học sinh gửi đơn xin nhập học đến khắp nơi và bồn chồn lo lắng chờ kết quả, thì ở Mỹ có các trường đại học sau đây có tỉ lệ trúng tuyển đầu vào là 100%. 100% là con số hoàn toàn trái ngược với tỉ lệ đầu vào ở đại học Stanford 5.7% và Harvard 5.8%.

*Số liệu thống kê năm 2013.

Trường (Bang) Tỉ lệ đầu vào Vị trí trong bảng xếp hạng của U.S News
Bismarck State College (ND) 100%​ 69 (tie), Regional Colleges (Midwest)
CUNY—College of Staten Island 100% 115 (tie), Regional Universities (North)
CUNY—Medgar Evers College 100% RNP*, Regional Colleges (North)
Indian River State College (FL) 100% 64 (tie), Regional Colleges (South)
Jarvis Christian College (TX) 100% RNP, Regional Colleges (West)
Metropolitan State University (MN) 100% RNP, Regional Universities (Midwest)
Missouri Western State University 100% RNP, Regional Colleges (Midwest)
University of Pikeville (KY) 100% RNP, National Liberal Arts Colleges
Wayne State College (NE) 100% 84 (tie), Regional Universities (Midwest)
Weber State University (UT) 100% 68 (tie), Regional Universities (West)

Hy vọng rằng bài viết này mang đến cho bạn một góc nhìn mới về các trường đại học ở Mỹ và mở ra con đường dễ dàng hơn cho bạn tiếp xúc với nền giáo dục Mỹ.

Link bài gốc tại http://www.usnews.com/education/best-colleges/the-short-list-college/articles/2014/12/16/10-colleges-with-the-highest-acceptance-rates?int=taboola

 

THÀNH TỰU


100% học sinh APUS được nhận vào top 100 Đại học Mỹ (theo xếp hạng USNews) và trung bình mỗi học sinh nhận từ 50% học bổng và tài chính trở lên. Năm 2017-2018, tổng số học bổng học sinh APUS nhận được là 8 triệu USD. Đến nay, 70% học sinh APUS (đang du học năm 3) xin thực tập thành công ở Mỹ.