Liên hệ

07

07/10/2017

Kinh nghiệm gửi điểm SAT/ACT đến các trường

Gửi điểm SAT/ACT cho kịp ED/EA/RD ?! Về việc gửi điểm SAT, những em nào đã hài lòng với điểm số của mình có thể gửi điểm các lần thi SAT trước đó đến trường cho vòng ED. Còn không, các em đợi điểm thi tháng 10 và dùng chọn chức […]
07/10/2017

Complete List of Schools That Superscore/Do not Superscore the ACT

Complete List of Schools That Superscorethe ACT Complete List of Schools That Do not Superscore the ACT