Liên hệ

BAN CỐ VẤN

APUS tự hào có đội ngũ cố vấn là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế và quan hệ Việt-Mỹ.

PGS. TS. Trần Ngọc Anh


PGS.TS. Trần Ngọc Anh hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại trường Chính sách công và Môi trường và đồng thời là Giám Đốc Chương trình Sáng kiến Việt Nam tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ. Từ năm 2009, chương trình Sáng kiến Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thành lập chương trình Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam tuyển sinh và cấp học bổng cho những cá nhân xuất sắc theo học chương trình thạc sĩ Chính sách Công tại Đại học Indiana.

PGS.TS. Trần Ngọc Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học New South Wales Australia năm 1999 và Tiến sĩ ngành Chính sách công tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ năm 2009. Là một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, PGS.TS. Trần Ngọc Anh có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều dự án và nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam.

TS. Huỳnh Thế Du


Tiến sĩ Huỳnh Thế Du hiện là Giám đốc Chương trình Thạc sĩ ngành Chính sách công và giảng viên chính tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, chương trình hợp tác giữa Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chính của anh gồm: Tài chính ngân hàng, Kinh tế đô thị, và Phát triển cơ sở hạ tầng. TS. Huỳnh Thế Du đã từng làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 1996-2005.
TS. Huỳnh Thế Du nhận học bổng Fulbright và theo học chương trình thạc sĩ Quản lý công hai năm của Đại học Harvard, Hoa Kỳ từ năm 2008 và hoàn thành tiếp chương trình tiến sỹ (Doctor of Design – DDes) với trọng tâm nghiên cứu về phát triển đô thị và bất động sản tại Trường Kiến Trúc Harvard (Harvard Graduate School of Design) năm 2013.
TS. Huỳnh Thế Du là người đặt nền móng đầu tiên kết nối và xây dựng cộng đồng du học sinh và cộng đồng tri thức Việt đang học tập, sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ và hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.