Liên hệ

Đào tạo

21/07/2017

Tự “cày” nâng điểm SAT trong 3 tháng!

New SAT: Weekly Three Month Study Plan This is really the sweet spot for being well prepared. If you’re taking the SAT in 3 months, you have just enough time to become an expert on the test and not let your grades suffer (especially if you’re on summer break). But with this […]
21/07/2017

Tự “cày” nâng điểm TOEFL trong 1 tháng!

Magoosh – If you’re reading this blog, then you’re probably already familiar with Magoosh’s free resources for TOEFL students, like our Guide to the TOEFL iBT ebook, our vocabulary flashcards, our Practice Questions PDF, our TOEFL email course, our full-length TOEFL practice test set, and our downloadable and printable TOEFL Vocabulary PDF. Our TOEFL experts also read and review […]
01/04/2017

Nữ sinh Việt đạt điểm tuyệt đối kỳ thi chuẩn hóa SAT

Nữ sinh Việt đạt điểm tuyệt đối kỳ thi chuẩn hóa SAT Trong khoảng 1,7 triệu thí sinh dự kỳ thi chuẩn hóa SAT để ứng tuyển vào đại học Mỹ mỗi năm, chỉ 0,03% đạt điểm tuyệt đối. Ngô Hà Kiều Phương (Hà Nội) là một trong số đó. […]
08/03/2017

HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI “LỠ CỠ” (PHẦN 3): NHÌN NHẬN VỀ TIẾNG ANH

HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI “LỠ CỠ” (PHẦN 3): NHÌN NHẬN VỀ TIẾNG ANH Atlanta, Georgia 2017 Đọc Phần 1: Đẩy tiếng Anh từ sách vở ra đời sống Đọc Phần 2: Viết tiếng Anh như người có học Nhìn nhận về tiếng Anh Khác với phần 1 và phần […]
05/03/2017

Các nhà tâm lý học đã xác định được phương pháp học tập tốt nhất – Scientific American

Các nhà tâm lý học đã xác định được phương pháp học tập tốt nhất – Scientific American Bài viết này (Psychologists Identify the Best Ways to Study) là bản do các tác giả tóm tắt công trình của mình (Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques Promising Directions From […]