08/03/2017

HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI “LỠ CỠ” (PHẦN 3): NHÌN NHẬN VỀ TIẾNG ANH

HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI “LỠ CỠ” (PHẦN 3): NHÌN NHẬN VỀ TIẾNG ANH Atlanta, Georgia 2017 Đọc Phần 1: Đẩy tiếng Anh từ sách vở ra đời sống Đọc Phần 2: Viết tiếng Anh như người có học Nhìn nhận về tiếng Anh Khác với phần 1 và phần […]
05/03/2017

Các nhà tâm lý học đã xác định được phương pháp học tập tốt nhất – Scientific American

Các nhà tâm lý học đã xác định được phương pháp học tập tốt nhất – Scientific American Bài viết này (Psychologists Identify the Best Ways to Study) là bản do các tác giả tóm tắt công trình của mình (Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques Promising Directions From […]
01/03/2017

HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI “LỠ CỠ” (PHẦN 1): ĐẨY TIẾNG ANH TỪ SÁCH VỞ RA ĐỜI SỐNG

HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI “LỠ CỠ” (PHẦN 1): ĐẨY TIẾNG ANH TỪ SÁCH VỞ RA ĐỜI SỐNG 4 năm về trước, vào thời điểm trước khi đi du học, tôi có viết một chuỗi 3 bài viết trên blog cũ có tên là Học tiếng Anh cho người “lỡ cỡ”. […]
01/03/2017

HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI “LỠ CỠ” (PHẦN 2): VIẾT TIẾNG ANH NHƯ NGƯỜI CÓ HỌC

HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI “LỠ CỠ” (PHẦN 2): VIẾT TIẾNG ANH NHƯ NGƯỜI CÓ HỌC Đọc Phần 1: Đẩy tiếng Anh từ sách vở ra đời sống Viết tiếng Anh như người có học Thế nào là viết tiếng Anh như người “có học”? Không lẽ có loại viết […]
11/02/2017

250 khoá học trực tuyến tinh tuý từ nhóm trường Ivy Leage

Here are 250 Ivy League courses you can take online right now for free The 8 Ivy League schools are among the most prestigious colleges in the world. They include Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, and Columbia universities, and the University of Pennsylvania. All eight schools place in the top […]

THÀNH TỰU


100% học sinh APUS được nhận vào top 100 Đại học Mỹ (theo xếp hạng USNews) và trung bình mỗi học sinh nhận từ 50% học bổng và tài chính trở lên. Năm 2017-2018, tổng số học bổng học sinh APUS nhận được là 8 triệu USD. Đến nay, 70% học sinh APUS (đang du học năm 3) xin thực tập thành công ở Mỹ.