Liên hệ

Chương trình chọn lọc

17/05/2016

Kì 3- Nếu Bạn Muốn Học Tập Tại Mỹ : CHọn Chương Trình Phù Hợp Với Bạn Nhất

Việc chọn đại học từ xa xôi vạn dặm đặt ra một số thách thức, nhất là khi có quá nhiều trường xuất sắc ở Hoa Kỳ để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch và nghiên cứu kỹ thì bạn cũng sẽ lên được một danh sách ngắn […]