APUS cung cấp dịch vụ đối tác cho các tổ chức của Mỹ hoặc Việt Nam có nhu cầu xây dựng và phát triển các chương trình liên kết đào tạo, các hoạt động tuyển sinh, và các chương trình trao đổi, đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài

THÀNH TỰU


100% học sinh APUS được nhận vào top 100 Đại học Mỹ (theo xếp hạng USNews) và trung bình mỗi học sinh nhận từ 50% học bổng và tài chính trở lên. Năm 2017-2018, tổng số học bổng học sinh APUS nhận được là 8 triệu USD. Đến nay, 70% học sinh APUS (đang du học năm 3) xin thực tập thành công ở Mỹ.