Liên hệ

DỊCH VỤ ĐỐI TÁC

APUS cung cấp dịch vụ đối tác cho các tổ chức của Mỹ hoặc Việt Nam có nhu cầu xây dựng và phát triển các chương trình liên kết đào tạo, các hoạt động tuyển sinh, và các chương trình trao đổi, đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài