Du học sinh từ năm 2 đăng ký chương trình Tư vấn nghề nghiệp được kết nối đến các chuyên gia làm việc ở nhiều lĩnh vực tại Mỹ và nhận tư vấn chuyên sâu giúp chuẩn bị hồ sơ xin thực tập và xin việc tại Mỹ. Đây là một chương trình tư vấn nghề nghiệp độc quyền của APUS và Mạng lưới chuyên gia Việt tại Mỹ (VNPN).

 

Ứng viên sẽ làm việc với cố vấn để xây dựng một chiến lược xin việc hiệu quả, bao gồm:

  • Định hướng ngành nghề
  • Xây dựng mối quan hệ
  • Khai thác hiệu quả các nguồn thông tin xin việc
  • Hiệu đính Resume/CV
  • Luyện phỏng vấn
  • Thương thảo mức lương và các điều kiện làm việc

THÀNH TỰU


100% học sinh APUS được nhận vào top 100 Đại học Mỹ (theo xếp hạng USNews) và trung bình mỗi học sinh nhận từ 50% học bổng và tài chính trở lên. Năm 2017-2018, tổng số học bổng học sinh APUS nhận được là 8 triệu USD. Đến nay, 70% học sinh APUS (đang du học năm 3) xin thực tập thành công ở Mỹ.