Tháng Tám 30, 2015 - APUS Việt Nam

Yale University – Học Viện Ngôn Ngữ Tiếng Anh

Học viện Ngôn ngữ Tiếng Anh Đại học Yale mở ra cơ hội học tập và trải nghiệm cuộc sống trong một khuôn viên đại học sống động tại Mỹ. Sinh viên của Yalle được tận hưởng cuộc sống trong khuôn viên Đại học và tham gia các chương trình giáo dục và xã hội với

Read More...