Tháng Chín 5, 2015 - APUS Việt Nam

Học sinh Việt tại Nga giành học bổng 4 trường hàng đầu Mỹ

Với những thành tích học tập nổi trội, vào tháng 8 này, Nguyễn Huy Trường Nam – học sinh Việt Nam sống tại Nga – sẽ lên đường sang Mỹ nhập học Đại học Harvard. Việc Nguyễn Huy Trường Nam, học sinh trường chuyên của Đại học Tổng hợp Matxcơva mang tên Lomonoxov, được bốn

Read More...