Tháng Một 14, 2016 - APUS Việt Nam

Cafe Talk: "Đi Để Lớn- Hướng Nghiệp" tại TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 9/1 trong không gian giảng đường của trường đại học Fulbright, buổi hội thảo Đi Để Lớn đã diễn ra thành công tốt đẹp với 2 diễn giả là TS. Huỳnh Thế Du và Th.s Trần Đắc Minh Trung. Không khí của buổi hội thảo được chính hai vị diễn giả chủ động

Read More...