Tháng Hai 16, 2016 - APUS Việt Nam

Những lời khuyên về bài luận từ hệ thống Common App cho năm học 2016-2017

Hệ thống Common App đã đưa ra những lời khuyên cho một bài luận cá nhân hoàn chỉnh, ấn tượng cho năm học 2016-2017 gần giống với những nội dung của năm học trước. Trong số hơn 800.000 hồ sơ trực tuyến được gửi đến hệ thống, có đến 47% đã chọn để viết về lý

Read More...