Tháng Ba 5, 2016 - APUS Việt Nam

Dễ như vào đại học Mỹ?!

Chúng tôi xin giới thiệu một bài viết của một cựu sinh viên Việt nam đã theo học ở Mỹ. Bạn đọc sẽ thấy cách thức tuyển sinh đại học của họ thú vị và hiệu quả như thế nào. Thi SAT Kỳ thi vào đại học ở Mỹ được gọi là SAT (viết tắt

Read More...