Tháng Ba 19, 2016 - APUS Việt Nam

15 Nghề " HOT" Nhất 2016 Tại Mỹ

Bài viết sẽ giúp bạn biết được 15 việc làm tốt nhất ở Mỹ năm 2016 dựa trên 3 yếu tố đánh giá: số lượng vị trí tuyển dụng, lương, và cơ hội nghề nghiệp. 1. Nghiên cứu Dữ liệu Công việc yêu cầu nhiều kỹ năng chuyên môn như lý thuyệt thống kê, lập

Read More...

15 Nghề ” HOT” Nhất 2016 Tại Mỹ

Bài viết sẽ giúp bạn biết được 15 việc làm tốt nhất ở Mỹ năm 2016 dựa trên 3 yếu tố đánh giá: số lượng vị trí tuyển dụng, lương, và cơ hội nghề nghiệp. 1. Nghiên cứu Dữ liệu Công việc yêu cầu nhiều kỹ năng chuyên môn như lý thuyệt thống kê, lập

Read More...