Blog -

Câu Chuyện Về Giảng Viên Barack Obama

Barack Obama thường được biết đến như một nhà diễn thuyết vô cùng lôi cuốn. Trước khi trở thành tổng thống, ông Obama đã từng có cơ hội “thực tập” nói chuyện trước nhiều người: Ông đã dành 12 năm làm giảng viên dạy luật hiến pháp và lý thuyết chủng tộc tại đại học

Read More...