Tháng Chín 21, 2016 - APUS Việt Nam

Thái độ làm việc mới là yếu tố dẫn tới thành công chứ không phải sự thông minh

Nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà tâmlý học Carol Dweck tại Đại học Stanford, người đã dành nhiều năm nghiên cứu mối liên hệ giữa thái độ và hiệu quả công việc. Trong nghiên cứu lần này, bà đã đưa ra kết luận rằng thái độ làm việc có thể được dùng để dự đoán sựthànhcông, chứ không

Read More...