Tháng Mười 9, 2016 - APUS Việt Nam

Các Câu Hỏi Phổ Biến Về Kỳ Thi SAT Và ACT

SAT và ACT đều là hai kỳ đi chuẩn hóa quốc tế dành cho học sinh, sinh viên muốn du học Mỹ từ bậc đại học.Hầu hết các trường đại học ở Mỹ đều dựa trên điểm SAT hoặc ACT để nhận học sinh. Sau đây là các câu hỏi mà sinh viên thường hỏi

Read More...