Tháng Mười 16, 2016 - APUS Việt Nam

Thông tin về Y Tá từ Bộ Thống Kê Lao Động Mỹ

Y tá cung cấp và phối hợp chăm sóc bệnh nhân, giáo dục bệnh nhân và công chúng về điều kiện sức khỏe khác nhau, và cung cấp tư vấn và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. —————————————————————————————————————————————————————– Xin cám ơn bạn Lưu Thúy Uyên đã đóng góp thông

Read More...

Thông tin về Kỹ sư trắc địa từ Bộ Thống Kê Lao Động Mỹ

Kỹ sư trắc địa khảo sát ranh giới đất, không phận, và nước. Kỹ sư trắc địa làm việc với các kỹ sư xây dựng, kiến ​​trúc sư cảnh quan và quy hoạch đô thị để phát triển các tài liệu thiết kế toàn diện. ———————————————————————————————————– Xin cám ơn bạn Trần Hoàng Hải đã đóng

Read More...

Thông tin về Vận Động Viên của Bộ Thống Kê Lao Động Mỹ

Ít người mơ ước trở thành một vận động viên chuyên nghiệp được trả lương và kiếm sống hòa toàn bằng nghề. Những vận động viên chuyên nghiệp thường có tuổi nghề ngắn và không ổn định. Ít người mơ ước trở thành một vận động viên chuyên nghiệp được trả lương và kiếm sống

Read More...