Tháng Mười 21, 2016 - APUS Việt Nam

ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN HIỂU VỀ XIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA ĐẠI HỌC MỸ

Hiện tại, có bạn nghĩ rằng nếu “cố tình” khai đóng góp tài chính của gia đình càng ít, thì sẽ được nhiều tiền hỗ trợ tài chính (hay tạm gọi là học bổng), nhưng “vô tình” làm giảm đáng kể khả năng được nhận tuyển sinh của mình. Nói thẳng ra là nếu hồ

Read More...