Nếu xuân này bạn nhận được thư mời phỏng vấn từ Stanford?

Tháng Hai 2018

Nếu xuân này bạn nhận được thư mời phỏng vấn từ Stanford?

Ting ting nếu bạn nhận được thư mời phỏng vấn của Stanford vào tháng 2, đây là một số lời khuyên bạn không thể bỏ qua: (Trong phần này, những cựu học sinh Stanford chia sẻ quan điểm cá nhân và lời khuyên của họ cho những ứng viên sắp phỏng vấn): Kể từ năm

Read More...

Nên hay không nên làm gì trong buổi phỏng vấn của Princeton?!

Bài viết được tổng hợp từ kinh nghiệm của một Cựu học sinh Princeton, có nhiều năm phỏng vấn các ứng viên vào trường này! Không có bất cứ format phỏng vấn nào cho Princeton. Tất cả những người tham gia phỏng vấn đều tự nguyện, chứ không do trường tuyển chọn hay đào tạo

Read More...