Blog -

Những điều bạn chưa biết về Hồ sơ xin hỗ trợ tài chính

Need-based financial aid (Hỗ trợ tài chính theo mức độ khó khăn của gia đình) là hình thức hỗ trợ tài chính dựa trên khả năng tài chính của gia đình học sinh. Phương thức hỗ trợ này hướng tới những học sinh cần được đặc biệt giúp đỡ về mặt tài chính thì mới

Read More...

Những nguyên tắc có thể bạn chưa biết về Hồ sơ xin hỗ trợ tài chính

Need-based financial aid (Hỗ trợ tài chính theo mức độ khó khăn của gia đình) là hình thức hỗ trợ tài chính dựa trên khả năng tài chính của gia đình học sinh. Phương thức hỗ trợ này hướng tới những học sinh cần được đặc biệt giúp đỡ về mặt tài chính thì mới

Read More...

Top 5 websites uy tín nhất cần tham khảo khi chọn trường đại học tại Mỹ

Đứng giữa một ma trận các nguồn thông tin trên Internet với quỹ thời gian hạn hẹp, bạn nên bắt đầu từ đâu? Đội ngũ cố vấn của APUS đã giúp bạn chọn ra 10 websites hữu ích nhất để bắt đầu hành trình chinh phục các trường đại học Mỹ. #1. College Board’s Big

Read More...

Chọn nộp hồ sơ vòng ED 1 hay ED 2 ?

Vòng nộp hồ sơ sớm Early Decision 1 (ED1) và Early Decision 2 (ED2) của trường Mỹ về cơ bản giống nhau. Thí sinh nộp hai vòng này phải cam kết nhập học một trường nào đó sau khi được nhận và thường nhận kết quả sớm hơn vòng RD. Một khi đã apply vòng

Read More...