fbpx
 
Thời gian thông báo kết quả của một số trường Mỹ (niên khoá 2019-2023)

11 Tháng Hai 2019

Thời gian thông báo kết quả của một số trường Mỹ (niên khoá 2019-2023)

Dưới đây là mốc thời gian thông báo kết quả tuyển sinh của một số trường top đầu ở Mỹ. Một số trường không nêu rõ thời gian cụ thể gửi đi thông báo nên chúng tôi chỉ để dòng chữ chung chung là TBD hoặc Mid March, Early April, v.v. Với những trường hợp

Read More...

Đóng góp nổi bật của người nhập cư vào Mỹ!

Mọi người cùng APUS điểm danh những thành tựu và nguồn lực mà người nhập cư mang lại cho nước Mỹ những năm gần đây. Điều này là một minh chứng nhỏ cho thấy nước Mỹ thực sự hưởng lợi nếu chào đón những nhân tài từ khắp các nước khác trên thế giới đến

Read More...