Tháng Hai 27, 2019 - APUS Việt Nam

Chương trình AP và Kỳ Thi AP (Advanced Placement)

Chương trình AP và Kỳ Thi AP (Advanced Placement) THÔNG TIN KHÁI QUÁT Chương trình học phổ thông quốc tế AP và kỳ thi AP được thiết kế bởi tổ chức College Board dành riêng cho học sinh trung học phổ thông lớp 11 và 12 (hoặc năm 12 và 13 theo hệ 13 năm ở một

Read More...