Blog -

Hoạt động/cuộc thi STEAM danh giá dành cho học sinh phổ thông

STEAM, một từ viết tắt của khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Nếu bạn quan tâm thích lập trình máy tính, thực hành các thí nghiệm hóa học, phát minh các loại vật dụng phục vụ cho cuộc sống, hay muốn khởi nghiệp kinh doanh một sản phẩm nào đó

Read More...