Blog -

Chủ đề bài luận phụ của một số Đại học Mỹ (2020-2024)

Mặc dù phải đến ngày 1/8/2019, Hệ thống Common App mới chính thức cho thí sinh mở account đăng ký cho mùa tuyển sinh Đại học Mỹ năm nay nhưng một số trường Đại học đã bắt đầu công bố các chủ đề bài luận phụ của họ. Điều này sẽ giúp các thí sinh

Read More...

Hướng dẫn Chủ đề Common App #1 (2019-2020)

Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. Một số học sinh có hoàn cảnh, danh tính, sở thích, hay tài năng có ý nghĩa rất lớn, không thể tách rời

Read More...

Thống kê kết quả tuyển sinh Ivy League niên khoá 2019- 2023

Chẳng mấy bất ngờ khi tỉ lệ nhận học niên khoá 2019-2023 của 6 trên 8 trường Ivy League đều tụt giảm so với năm ngoái. Harvard có tỉ lệ nhận thấp kỉ lục 4.5%, tức là chỉ có 1,950 thí sinh được nhận trên tổng số 43,330 thí sinh nộp hồ sơ vào trường

Read More...