Phân loại 3 chương trình THPT quốc tế: A Level vs. IB vs. AP

21 Tháng Mười Một 2019

Phân loại 3 chương trình THPT quốc tế: A Level vs. IB vs. AP

Chương Trình Học Tập Trung Học Phổ Thông và Các Bằng Cấp/Chứng Chỉ Quốc Tế Khi cân nhắc chọn một trường quốc tế phù hợp cho học sinh, bên cạnh vị trí, học phí, và trình độ giáo viên, thì nội dung chương trình giảng dạy cũng là một yếu tố quan trọng mà Quý

Read More...