Danh sách các trường đại học nhận hồ sơ sau tháng 2 và Rolling Admission

01 Tháng Mười Hai 2021

Danh sách các trường đại học nhận hồ sơ sau tháng 2 và Rolling Admission

Vòng nộp hồ sơ sớm (EA/ED) thường kết thúc vào tháng 11 và ứng viên sẽ nhận được kết quả vào khoảng giữa tháng 12; tiếp sau đó, các ứng viên sẽ chuẩn bị hồ sơ nộp cho vòng hai thường gọi là vòng thường hay vòng tiêu chuẩn: Regular Decision. Vòng này thường bắt

Read More...