“Đích đến” của hoạt động ngoại khóa chỉ để “làm đẹp” hồ sơ?

07 Tháng Sáu 2022

“Đích đến” của hoạt động ngoại khóa chỉ để “làm đẹp” hồ sơ?

Theo một nghiên cứu về “Lợi ích của việc tham gia hoạt động ngoại khóa” đăng trên tạp chí Nghiên cứu Sau Đại học về Giáo dục của Đại học Brandon, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa có tương quan tích cực với sự phát triển của học sinh cả về mặt học

Read More...