Giữa những ứng viên A+, Princeton chọn ai?

10 Tháng Sáu 2022

Giữa những ứng viên A+, Princeton chọn ai?

Princeton đặc biệt chú ý đến những sinh viên thể hiện được sự tò mò, ham học hỏi và nỗ lực để đạt được những thành tích cả trong học thuật và bên ngoài học thuật. Điều này thể hiện như thế nào? Princeton khuyến khích ứng viên hãy thử thách bản thân với các

Read More...