fbpx
 
Quá trình đánh giá ứng viên của Đại học Yale

08 Tháng Bảy 2022

Quá trình đánh giá ứng viên của Đại học Yale

Nhiều năm về trước, cựu Chủ tịch Yale – Kingman Brewster chia sẻ rằng để lựa chọn các sinh viên tương lai cho Yale, trường sẽ tìm kiếm những sinh viên có khả năng tận dụng tối đa các nguồn lực của trường. Những sinh viên này không chỉ biết cách tận dụng khả năng

Read More...