fbpx
 
Caltech tìm kiếm điều gì từ ứng viên?

13 Tháng Bảy 2022

Caltech tìm kiếm điều gì từ ứng viên?

Bạn vừa trúng tuyển vào Caltech và chính thức bước sang một hành trình học thuật mới. Khi lật dở trang sách đầu tiên trong cuốn sách toán có tựa đề Math 1a Vector Calculus để làm bài tập, bạn sẽ thấy ngay thông tin này. Bạn sẽ phản ứng thế nào? Chúng tôi sẽ

Read More...