Tiếng Việt Archives - APUS Việt Nam

Nguyên tắc căn bản để viết được một bài luận “biết nói”

Khi bắt tay vào viết các bài luận, chúng tôi khuyên bạn hãy đặt mình vào vị thế của người đọc. Hãy tưởng tượng mình là một cán bộ tuyển sinh, vừa đọc xong một bài luận và đặt nó xuống bàn. Là một ứng viên, bạn muốn người đọc hiểu được gì về mình

Read More...

Những câu hỏi phỏng vấn thường gặp trong mỗi mùa tuyển sinh Đại học Mỹ

Quá trình phỏng vấn trong quá trình nộp hồ sơ Đại học Mỹ giúp các nhà tuyển sinh và cả các học sinh đánh giá mức độ phù hợp của trường với ứng viên. Do đó, buổi phỏng vấn sẽ là một trải nghiệm hữu ích giúp bạn thể hiện những nét cá tính riêng

Read More...

Nếu Bạn Muốn Học Tập Tại Mỹ : Chọn Chương Trình Phù Hợp Với Bạn Nhất

Việc chọn đại học từ xa xôi vạn dặm đặt ra một số thách thức, nhất là khi có quá nhiều trường xuất sắc ở Hoa Kỳ để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch và nghiên cứu kỹ thì bạn cũng sẽ lên được một danh sách ngắn các trường đáp ứng nhu

Read More...

Nếu bạn muốn học tập tại Mỹ: Giáo Dục Cao Học Tại Hoa Kỳ

Giáo dục bậc cao học tại Hoa Kỳ hẳn sẽ khác với hệ thống giáo dục ở nước bạn. Chương này giới thiệu các học vị bậc cao học tại Hoa Kỳ, các loại trường khác nhau và một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng mà bạn có thể sẽ gặp nếu muốn

Read More...