Crafting a U.S College List – Chiến lược chọn trường Mỹ 2021 – 2022

Nội dung:
(1) Bức tranh tuyển sinh 2021 – 2022
(2) Chiến lược chọn trường trong mùa tuyển sinh 2021-2022
Khách mời: Anh Trần Đắc Minh Trung: Thạc sỹ Giáo dục Đại học Harvard, chuyên gia tư vấn và đồng sáng lập APUS.

Date

Th9 18 2021

Time

9:00 pm - 10:00 pm