Tài chính định lượng: Cơ hội cho những sinh viên Việt Nam ưu tú tại phố Wall?

Cung cấp cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam góc nhìn về:

(1) Công việc của một kỹ sư tài chính tại Wall Street, Mỹ 

(2) Con đường trở thành một kỹ sư tài chính tại Mỹ

 

Khách mời: Anh Nguyễn Hải Nam: Tiến sĩ ngành Toán ứng dụng tại Đại Học Ervy (Pháp), chuyên viên nghiên cứu định lượng tại ngân hàng JP Morgan, phố Wall (New York). 

Date

Th11 06 2021

Time

8:00 am - 9:30 am