Gia đình là yếu tố quyết định đến quá trình tuyển sinh đại học

Gia đình là yếu tố quyết định đến quá trình tuyển sinh đại học

Theo một cuộc khảo sát của tổ chức tư vấn giáo dục EAB được thực hiện với 4.848 học sinh trung học tốt nghiệp năm 2021, có đến 48% số lượng học sinh cho biết các em nhận được các thông tin tuyển sinh từ cha mẹ mình. Con số này chỉ là 34% vào năm 2019 và 37% vào năm 2020.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các bậc phụ huynh tới con em mình là không giống nhau.

Báo cáo này cho biết: “Sinh viên có thu nhập thấp hơn ít phải dựa vào sự hỗ trợ của cha mẹ so với sinh viên có thu nhập cao hơn. Sinh viên da màu hoặc Mỹ La Tinh ít nhận được hỗ trợ từ cha mẹ họ hơn so với sinh viên châu Á hoặc da trắng.

Chỉ có 30% học sinh thuộc thế hệ thứ nhất (có cha mẹ chưa từng vào Đại học) thu thập các thông tin tuyển sinh từ cha mẹ mình; trong khi các nhóm khác là hơn 53%.

Dựa trên yếu tố chủng tộc, có 52% học sinh da trắng và 50% học sinh châu Á cho rằng ảnh hưởng của bố mẹ quan trọng, trong khi chỉ 44% học sinh da màu và 38% học sinh gốc Mỹ La Tinh đồng ý với điều này.

Madeleine Rhyneer, Trưởng khoa quản lý tuyển sinh tại một trường Đại học Mỹ cho biết: “Cha mẹ hoặc gia đình luôn có ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn trường đại học của con em họ và sức ảnh hưởng này ngày một tăng trong giai đoạn Covid.”

Ngoài ra, khi được hỏi về việc có nộp đơn vào các đại học có chính sách tùy chọn nộp điểm SAT/ACT hay không, 70% học sinh trả lời rằng đây không phải lý do chính họ chọn nộp đơn vào các trường; có 15% học sinh coi chính sách không yêu cầu nộp điểm chuẩn hóa là quan trọng và trong số này, có 12% là sinh viên da trắng, 15% học sinh châu Á, 21% học sinh gốc Mỹ La Tinh và 24% sinh viên da màu.

Từ đó, có thể thấy chính sách tùy chọn nộp điểm thi chuẩn hóa là một yếu tố quan trọng cho một số nhóm ứng viên nhất định.