Nếu bạn muốn học tập tại Mỹ: Giáo Dục Cao Học Tại Hoa Kỳ

Giáo dục bậc cao học tại Hoa Kỳ hẳn sẽ khác với hệ thống giáo dục ở nước bạn. Chương này giới thiệu các học vị bậc cao học tại Hoa Kỳ, các loại trường khác nhau và một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng mà bạn có thể sẽ gặp nếu muốn du học tại Hoa Kỳ.

Học vị bậc cao học

Hai học vị bậc cao học ở Hoa Kỳ là thạc sĩ và tiến sĩ; cả hai đều bao gồm việc nghiên cứu kết hợp với tham gia khóa học. Giáo dục bậc cao học khác với giáo dục bậc đại học ở chỗ nó cung cấp sự đào tạo chuyên sâu hơn với tính chuyên môn cao hơn và hướng dẫn nghiêm ngặt hơn. Ở bậc cao học, việc nghiên cứu và học tập thiên về tự giác hơn ở bậc đại học.
Các khóa học bậc cao học giả định là sinh viên đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về ngành học của mình. Tùy ngành học, các khóa học có thể sẽ khá nghiêm túc, gồm chủ yếu các bài giảng do các giảng viên trình bày hoặc có thể khá thoải mái, nhấn mạnh vào việc thảo luận và trao đổi ý kiến giữa
giảng viên và sinh viên. Hội thảo chuyên đề gồm các nhóm có ít sinh viên tham gia hơn các bài giảng, và sinh viên có thể được yêu cầu thuyết trình cũng như
tham gia thảo luận. Tham gia phát biểu trong lớp, luận văn nghiên cứu và các kỳ thi đều quan trọng như nhau.
Điều kiện để lấy được học vị được thể hiện dưới dạng “tín chỉ” (đôi khi còn gọi là “đơn vị” hoặc “giờ học”) và mỗi khóa học thường đem lại 3 hoăc 4 tín chỉ, thường phản ánh số giờ lên lớp và số công việc khác có liên quan. Một sinh
viên thường lấy 24 tín chỉ mỗi năm học nếu trường hoạt động theo mô hình truyền thống 2 học kỳ mỗi năm.

Học vị thạc sĩ
Học vị thạc sĩ nhằm cung cấp việc giáo dục hoặc đào tạo bổ sung theo chuyên ngành của sinh viên cao hơn trình độ cử nhân. Học vị thạc sĩ  được cấp về nhiều lĩnh vực và có hai loại chương trình chính: học thuật  và chuyên ngành.

Học vị Thạc sĩ Học thuật: Học vị thạc sĩ văn chương (M.A.) và thạc sĩ khoa học (M.S.) thường được cấp cho các ngành nghệ thuật truyền thống, khoa học và nhân văn. Học vị thạc sĩ khoa học còn được cấp cho lĩnh vực kỹ thuật như
khoa kỹ thuật và nông nghiệp. Nghiên cứu sáng tạo, phương pháp luận nghiên cứu và điều tra thực địa được đề cao. Các chương trình này thường yêu cầu sinh viên phải hoàn tất từ 30-60 tín chỉ trong 1 đến 2 năm học chính quy. Các chương trình này có thể tạo cơ sở để theo học bậc tiến sĩ. (Xem mục “Sự khác biệt quan trọng” dưới đây).
Nhiều chương trình thạc sĩ cho phép lựa chọn giữa có viết luận án hoặc không viết luận án. Trong cả hai trường hợp, học vị đều có giá trị như nhau, nhưng yêu cầu về thạc sĩ học thuật có khác đôi chút. Sinh viên học chương trình
không yêu cầu làm luận án thường phải tham dự nhiều khóa học hơn thay vì bỏ công nghiên cứu viết luận án và phải tham gia kỳ thi viết tổng hợp sau khi hoàn tất mọi khóa học. Sinh viên theo chương trình lấy học vị bao gồm luận án
thường phải tham gia kỳ thi tổng hợp, là kỳ thi vấn đáp đánh giá kiến thức của các khóa học và luận án.

Học vị Thạc sĩ Chuyên ngành: Chương trình cấp học vị này được thiết kế nhằm hướng sinh viên từ học vị đầu tiên đến một chuyên ngành. Chương trình cấp học vị thạc sĩ chuyên ngành thường là các chương trình thạc sĩ “cuối cùng”, nghĩa là các chương trình này không nối tiếp với các chương trình tiến sĩ. Học
vị thạc sĩ như thế thường được xác định bằng các học vị cụ thể như thạc sĩ quản trị doanh nghiệp (M.B.A.), thạc sĩ công tác xã hội (M.S.W.), thạc sĩ giáo dục (M.Ed.) hoặc thạc sĩ mỹ thuật (M.F.A.). Các ngành khác của chương trình thạc sĩ chuyên ngành bao gồm báo chí, quan hệ quốc tế, kiến trúc và quy hoạch đô thị. Học vị thạc sĩ chuyên ngành thiên về ứng dụng kiến thức hơn là nghiên cứu thuần túy. Các chương trình này chặt chẽ hơn chương trình thạc sĩ học thuật và thường đòi hỏi sinh viên phải học chương trình tương đương hoặc giống hệt như thế trong thời gian từ 1 đến 3 năm, tùy theo từng trường và ngành học.
Các chương trình cấp học vị chuyên ngành thường đòi hỏi phải hoàn tất từ 36 đến 48 tín chỉ (1 hoặc 2 năm học chính quy) và thường không chấp nhận sinh viên lấy tín chỉ bằng luận án. Các chương trình này không phải lúc nào cũng yêu cầu phải có bằng cử nhân về một chuyên ngành cụ thể, nhưng có thể đề nghị trước đó phải có tham gia một số giờ nghiên cứu hay lên lớp nhất định về ngành học của mình.

Sự khác biệt quan trọng: Điểm khác biệt quan trọng chủ yếu giữa các chương trình thạc sĩ là liệu các chương trình này có được thiết kế dành cho sinh viên muốn tiếp tục học lấy học vị tiến sĩ hay không. Chương trình cụ thể nào không hướng đến chương trình tiến sĩ đều được gọi là chương trình thạc sĩ cuối cùng. Hầu hết những chương trình thạc sĩ đều thuộc loại này. Tín chỉ hoàn tất trong chương trình thạc sĩ cuối cùng có thể được hoặc không được chuyển đổi hay
không được tính trong trường hợp sau này sinh viên quyết định tiếp tục học chương trình tiến sĩ.
Một số trường chỉ tuyển ứng viên tiến sĩ tiềm năng vào một số khoa nhất định mặc dù các trường này có thể cấp học vị thạc sĩ cuối cùng cho sinh viên đã hoàn tất một số giờ học nào đó nhưng lại không tiếp tục học chương trình tiến sĩ. Một số khoa khác yêu cầu phải có học vị thạc sĩ, là một trong số những tiêu chuẩn phải đáp ứng để được tuyển vào học chương trình tiến sĩ.
Do quy chế mỗi trường mỗi khác và ngay trong các khoa của nhà trường cũng khác nhau nên tốt nhất là liên hệ trực tiếp với từng khoa để tìm hiểu cơ chế và quy định tuyển sinh cho chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.

Học vị tiến sĩ
Chương trình tiến sĩ nhằm đào tạo học giả nghiên cứu và, trong nhiều trường hợp, đào tạo giảng viên đại học tương lai. Việc nhận được bằng tiến sĩ chứng tỏ là sinh viên đó đã thể hiện năng lực của một nhà nghiên cứu được đào tạo về một chuyên ngành.
Ở trình độ tiến sĩ , học vị Ph.D. (tiến sĩ  triết học) là học vị phổ biến nhất được cấp cho các ngành học thuật. Các học vị tiến sĩ khác được cấp chủ yếu cho các chuyên ngành như giáo dục (Ed.D., tiến sĩ giáo dục) và quản lý doanh nghiệp (D.B.A., tiến sĩ quản lý doanh nghiệp). Chương trình tiến sĩ bao gồm việc tham gia các lớp nâng cao, hội thảo chuyên đề và viết luận án thể hiện công trình nghiên cứu độc đáo của cá nhân dưới sự hướng dẫn của cố vấn học tập.
Nhà trường có tổ chức kỳ thi tổng hợp, thường là sau khi học từ 3 đến 5 năm và hoàn tất mọi khóa học, và khi sinh viên cùng giáo sư hướng dẫn thống nhất là sinh viên đó đã sẵn sàng. Kỳ thi này nhằm trắc nghiệm khả năng của sinh viên trong việc sử dụng kiến thức lĩnh hội qua các khóa học và công trình nghiên cứu độc lập mang tính sáng tạo và độc đáo. Sinh viên phải thể hiện sự hiểu biết toàn diện về ngành học của mình. Việc vượt qua kỳ thi này đánh dấu sự kết thúc các giờ lên lớp của sinh viên và sự khởi đầu tập trung nghiên cứu.
Học vị tiến sĩ được cấp cho sinh viên đã hoàn tất một công trình nghiên cứu độc đáo có ý nghĩa, viết luận án thể hiện công trình đó và bảo vệ thành công luận án trước hội đồng giáo sư về chuyên ngành của mình. Quy trình này có thể mất từ 2 đến 3 năm. Do đó, để đạt được học vị tiến sĩ phải mất khoảng từ 5 đến 8 năm sau khi có học vị cử nhân tùy ngành học.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN