Những lời khuyên về bài luận từ hệ thống Common App cho năm học 2016-2017

Hệ thống Common App đã đưa ra những lời khuyên cho một bài luận cá nhân hoàn chỉnh, ấn tượng cho năm học 2016-2017 gần giống với những nội dung của năm học trước.

Trong số hơn 800.000 hồ sơ trực tuyến được gửi đến hệ thống, có đến 47% đã chọn để viết về lý lịch bản thân, tài năng, sở thích, mối quan tâm; 22 % đã chọn  viết về một thành tích, 17 % về một bài học hay thất bại, 10 % về một vấn đề được giải quyết, và 4% về một thách thức.

Dưới đây là những lời khuyên cho các ứng viên đang có ý định nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống Common App cho năm học 2016-2017:

  1. Một số sinh viên tin rằng hồ sơ của họ đầy đủ hơn nếu như có các yếu tố về lý lịch bản thân, sở thích, tài năng được chia sẻ chân thực nhất. Nếu bạn cho rằng đây là điểm làm nên sự khác biệt của bạn so với ứng viên khác, hãy mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình với hội đồng tuyển sinh.
  2. Những bài học được đúc kết từ thất bại có thể là nền tảng cho sự thành công sau này. Hãy kể lại một sự kiện hoặc mốc thời gian khi bạn gặp thất bại. Nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Bạn rút ra bài học gì?
  3. Chia sẻ về mốc thời gian bạn từng thách thức một niềm tin hay ý tưởng nào đấy. Điều gì thúc đẩy hành động của bạn? Bạn có hành động tương tự khi điều này lặp lại?
  4. Mô tả một vấn đề mà bạn đã được giải quyết hoặc muốn giải quyết. Nó có thể là một thách thức trí tuệ, một đề tài nghiên cứu, một vấn đề về đạo đức. Giải thích ý nghĩa của vấn đề này đối với bạn và những giải pháp bạn có thể thực hiện?
  5. Thảo luận về một thành tựu hay sự kiện, chính thức hoặc không chính thức, đánh dấu quá trình chuyển đổi của bạn từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành trong gia đình và xã hội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN