fbpx
 
Thay đổi phương thức thi AP – Advanced Placement do COVID-19

AP exam

Thay đổi phương thức thi AP – Advanced Placement do COVID-19

Do ảnh hưởng của COVID-19, năm nay kỳ thi AP tính chứng chỉ vào Đại học Mỹ sẽ có nhiều thay đổi, cụ thể như sau: Thời lượng thi trực tuyến kéo dài 45 phút tại nhà và học sinh có thể mở tài liệu trong khi làm bài. Tuy nhiên, điểm sẽ không được

Read More...

Phương thức thi AP – Advanced Placement điều chỉnh cho năm 2020

Do ảnh hưởng của COVID-19, kỳ thi AP tính chứng chỉ vào Đại học Mỹ sẽ được thi trực tuyến kéo dài 45 phút tại nhà. Thông tin này vừa được Đơn vị tổ chức thi AP – College Board thông báo vào ngày 20/3. Những lưu ý đặc biệt cho giáo viên dạy APs

Read More...