fbpx
 

deferred

Nên làm gì khi hồ sơ được lùi xét duyệt ở vòng RD (deferred)?

Những thí sinh không được nhận ở vòng xét duyệt hồ sơ sớm (ED/EA) sẽ được chuyển xét hồ sơ sang vòng sau (deferred) hoặc bị từ chối (denied). Bạn sẽ bị từ chối khi trường thấy hồ sơ của bạn chưa đủ mạnh và phù hợp, nhưng nếu bạn chỉ bị deferred nghĩa là

Read More...