Các hoạt động nên thực hiện trong thời gian gap year

gap year

Các hoạt động nên thực hiện trong thời gian gap year

Gap year là thời gian để bạn có thể theo đuổi những cơ hội học tập và phát triển bản thân khác ngoài việc học trên trường lớp. Sau khi đã quyết định lựa chọn gap year và xác định mục tiêu cho bản thân trong thời gian này, hãy nghĩ tới những hoạt động

Read More...

Gap year – Nên hay Không?

Việc lùi học Đại học một năm (Gap year) giúp học sinh có thêm thời gian trải nghiệm, định hướng cho bản thân mình tốt hơn trước ngưỡng cửa Đại học. Để xác định việc Gap year có thật sự cần thiết và phù hợp với hoàn cảnh của mình hay không, các bạn nên

Read More...