Blog - kinh doanh

Hoạt động ngoại khóa cho học sinh muốn theo đuổi ngành kinh doanh

Nếu bạn là người năng động, thích đưa những ý tưởng vào thực tế, thích tự chủ và làm chủ bản thân mình, các trường kinh doanh với nhiều chuyên ngành đào tạo từ kinh tế, tài chính đến marketing có thể sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho bạn.  Tuy nhiên, cũng

Read More...

Tăng cạnh tranh hồ sơ vào Đại học Mỹ ngành Kinh doanh

Nội dung: (1) Tầm quan trọng của các dự án ngoại khóa trong quy trình xét tuyển Đại học Mỹ, đặc biệt trong chuyên ngành Kinh doanh. (2) Phân loại các dự án ngoại khóa về Kinh doanh phổ biến theo cấp độ từ đơn giản đến phức tạp. (3) Lựa chọn và triển khai

Read More...