Thay đổi chủ đề luận tuyển sinh Đại học Mỹ 2021 – 2022

the common app

Thay đổi chủ đề luận tuyển sinh Đại học Mỹ 2021 – 2022

Mới đây, The Common App đã công bố các câu hỏi trong phần luận chính cho mùa tuyển sinh Đại học Mỹ năm tới – 2021 – 2022.  Trong phần câu hỏi viết luận số 4, không còn chủ đề: “Describe a problem you’ve solved or a problem you’d like to solve. It can be

Read More...