Thông tin về Nhà sử học từ Bộ Thống Kê Lao Động Mỹ

Xin cám ơn bạn Trần Minh Nga đã đóng góp nội dung cho bài viết này.

Đây là thông tin từ bộ Thống Kê Lao Động Mỹ. Ở Việt Nam thì như thế nào? Mời bạn đóng góp thông tin cùng chúng tôi trong phần thảo luận.

lichsu_banner_small1-700x316

Nhà sử học làm gì?

Lĩnh vực nghiên cứu và lĩnh vực làm việc của các nhà sử học rất khác nhau. Về cơ bản, để trở thành một nhà sử học, bạn cần đam mê đào sâu nghiên cứu lịch sử và có đủ nhiệt huyết để chia sẻ những gì bạn tìm thấy.

Nhà sử học làm việc như các nhà nghiên cứu (bao gồm nhà sử học tại các trường cao đẳng và đại học cũng như các sử gia làm trong lĩnh vực công) thường làm công việc khá tương tự nhau. Họ phát triển chuẩn ý kiến về một vấn đề lịch sử bằng cách đọc những gì các sử gia khác đã viết về cùng đề tài, sau đó thâm nhập vào các nguồn tài liệu gốc để xây dựng một cách giải thích mới hoặc một cách nhìn mới. Những phát hiện này sau đó được tổng kết lại dưới những hình thức khác nhau, chẳng hạn như sách, bài báo, các trang web, báo cáo cho khách hàng, hoặc các kịch bản trong bảo tàng.

Nhà sử học hàn lâm phân chia thời gian giữa công tác nghiên cứu và giảng dạy. Với tư cách giáo viên, họ dành nhiều thời gian chuẩn bị cho các lớp học, làm việc với các sinh viên và đánh giá công việc của sinh viên.

Nhà sử học làm việc tại các môi trường khác có xu hướng phân chia thời gian giữa nghiên cứu và các hoạt động khác như quản trị ví dụ như nhà sử học làm việc tại các địa điểm lịch sử.

Môi trường làm việc

Nhà sử học chiếm khoảng 4.000 việc làm trong năm 2010, 57 % trong số đó từ chính phủ. Nhà sử học cũng làm việc trong các viện bảo tàng, kho lưu trữ, các tổ chức nghiên cứu và phi lợi nhuận. Một số cung cấp việc làm tư vấn cho các tổ chức hay làm việc cho công ty tư vấn hoặc làm tư vấn độc lập.

Làm thế nào để trở thành một nhà sử học?

Bên việc theo học các lớp lịch sử, một yêu cầu rất quan trọng để trở thành nhà sử học là khả năng viết văn. Ngoài ra, bất kỳ khóa học đại học giúp mài sắc tư duy phê phán, khả năng nghiên cứu, hoặc khám phá các cách tiếp cận khác nhau để hiểu biết xã hội và văn hóa đều có ích. Kinh tế, văn học, khoa học chính trị, lịch sử nghệ thuật, nhân học, xã hội học, nghiên cứu tôn giáo… – tất cả những kiến thức trong những ngành này đều hữu ích cho những người nghiên cứu quá khứ.

Cuối cùng, bằng cấp cũng là điều cần thiết. Ở mức tối thiểu, bằng cử nhân được yêu cầu cho hầu hết các công việc. Thậm chí tốt hơn là bằng thạc sĩ – mặc dù người học không bắt buộc phải có bằng cử nhân để theo học bằng thạc sĩ. Ví dụ, học viên có thể học nhân chủng học, khoa học chính trị, hoặc tiếng Anh ở đại học, và vẫn được nhận vào chương trình thạc sĩ lịch sử. Tương tự như vậy, để có được bằng tiến sĩ lịch sử không nhất thiết yêu cầu bằng cử nhân hay thạc sĩ lịch sử. Tất nhiên, việc theo học càng nhiều khóa học lịch sử rất hữu dụng trong công việc sau này hay khi muốn tiến xa trong nghiên cứu.

Khi học đại học, thực tập có thể giúp làm rõ mục tiêu của bạn. Hoặc ngay sau tốt nghiệp đại học, trong thời gian những năm đầu tiên trải nghiệm “thế giới thực”  và có thêm kinh nghiệm làm việc, bạn có thể định hình lại và quyết định chọn lĩnh vực lịch sử phù hợp với bản thân nhất. Nhiều người có bằng thạc sĩ lịch sử trở thành giáo viên hoặc làm việc trong các bảo tàng, thư viện, các công ty tư vấn lịch sử… Hầu hết với những người có bằng tiến sĩ trở thành giáo sư tại các trường cao đẳng hoặc đại học. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều thông tin về cơ hội nghề nghiệp cho các sử gia với bằng thạc sĩ và tiến sĩ làm việc tại nơi được gọi là vương quốc của “lịch sử công cộng”, bên ngoài môi trường học thuật.

Lương bổng

Mức lương trung bình hàng năm của các nhà sử học là $ 53,520 theo thống kê vào tháng 5 năm 2010.

Triển vọng công việc

Việc làm của các sử gia dự kiến ​​sẽ tăng 18% trong năm 2010-2020, về nhanh như mức trung bình của tất cả các ngành nghề. Các sử gia sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ cho hầu hết các công việc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN