Yale University – Học Viện Ngôn Ngữ Tiếng Anh

Học viện Ngôn ngữ Tiếng Anh Đại học Yale mở ra cơ hội học tập và trải nghiệm cuộc sống trong một khuôn viên đại học sống động tại Mỹ. Sinh viên của Yalle được tận hưởng cuộc sống trong khuôn viên Đại học và tham gia các chương trình giáo dục và xã hội với các sinh viên đại học và sinh viên quốc tế khác tại Yale. Học viện Ngôn ngữ Tiếng Anh Đại học Yale cung cấp các chương trình sau đây vào tháng Bảy và tháng Tám cho sinh viên tại tất cả các trình độ tiếng Anh:

Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu (6 tuần)
Chương trình này dành cho sinh viên muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh học thuật.

Hội thảo Sau đại học (6 tuần)
Chuẩn bị cho những thách thức trong chương trình sau đại học và nâng cao kỹ năng nói và viết học thuật.

Hội thảo Luật (6 tuần)
Tìm hiểu về hệ thống luật pháp Hoa Kỳ và ngôn ngữ chuyên ngành.

Hội thảo Kinh doanh (6 tuần)
Học giao tiếp kinh doanh thông qua các tình huống nghiên cứu và thảo luận.

Chương trình Dự bị Đại học dành cho Học sinh Trung học (3 tuần)
Chuẩn bị cho chương trình đại học tại một trường đại học hoặc cao đẳng tại Mỹ.

Xem thông tin chi tiết tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN