fbpx

10 TRIỆU USD

Tổng học bổng học sinh APUS
nhận mỗi năm

Học sinh đỗ top 100 trường Mỹ

Học sinh thực tập thành công tại Mỹ

Học sinh nhận học bổng bán phần hoặc toàn phần

Sứ mệnh của chúng tôi

APUS

Cung cấp các chương trình Tư vấn Du học Mỹ, các Khoá học Dự bị Đại học và Tư vấn Nghề nghiệp. Các chương trình này trang bị toàn diện cho học sinh kiến thức, kỹ năng, tâm thế và nguồn lực để tự tin nắm bắt cơ hội và thành công trong môi trường quốc tế trong tương lai.

Thành viên APUS

Là những người tâm huyết, đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Mỹ. Tận dụng vốn sống và kinh nghiệm khi học tập và làm việc tại Mỹ, họ mong muốn xây dựng các chương trình tư vấn bài bản và thực tế, nhằm giúp nhiều bạn trẻ được nhận và xin học bổng của nhiều trường Trung học và Đại học hàng đầu tại Mỹ và sau đó, tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại Mỹ trước khi quay về nước lập nghiệp.

Hai chương trình tư vấn chính

Cảm nghĩ của học sinh và phụ huynh

Truyền thông đưa tin về APUS

Blog

Đặt lịch tư vấn