Blog -

Các nhà tâm lý học đã xác định được phương pháp học tập tốt nhất – Scientific American

Các nhà tâm lý học đã xác định được phương pháp học tập tốt nhất – Scientific American Bài viết này (Psychologists Identify the Best Ways to Study) là bản do các tác giả tóm tắt công trình của mình (Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology) và

Read More...