Điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Mỹ

15 Tháng Bảy 2018

Điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Mỹ

Các chương trình đào tạo sau đại học tại Hoa Kỳ Phần lớn các chương trình đào tạo sau đại học tại Hoa Kỳ là các chương trình đào tạo Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Văn bằng thạc sĩ­ gồm 2 loại là thạc sỹ học thuật và thạc sĩ chuyên ngành Bằng thạc sĩ

Read More...