Vòng sớm EARLY DECISION II: Nâng cơ hội trúng tuyển cho các ứng viên niên khóa 22-26

10 Tháng Mười Hai 2021

Vòng sớm EARLY DECISION II: Nâng cơ hội trúng tuyển cho các ứng viên niên khóa 22-26

Nhiều trường đại học hàng đầu Mỹ tiếp tục nhận hồ sơ vòng Early Decision II và hạn nộp thường bắt đầu vào đầu hoặc giữa tháng 1.  Kết quả hồ sơ thường được các trường thông báo muộn nhất vào giữa tháng 2.  Dù hạn nộp hồ sơ ED II trùng với vòng nộp

Read More...