Các trường cho phép tự khai báo điểm ACT/SAT!

Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học được khuyến khích cho phép sinh viên tự khai báo SAT và ACT và không cần nộp bảng điểm chính thức cho đến khi đăng ký nhập học trường đó. Điều này giúp ứng viên tiết kiệm một khoảng lớn chi …

Các trường cho phép tự khai báo điểm ACT/SAT!