Những cuốn sách sinh viên 10 trường Đại học Mỹ đọc

Tổng hợp các cuốn sách sinh viên của 10 trường Đại học hàng đầu ở Mỹ cần đọc. Đứng đầu bảng trong 10 cuốn sách sinh viên các trường top đầu ở Mỹ phải đọc là Republic của Plato. Để đọc tóm tắt nội dung các chương trình của cuốn sách, các bạn vui lòng xem tại đây.
Thông tin được tổng hợp từ Nguồn dữ liệu đề cương khoá học mở (syllabus) (Open Syllabus Project).

Nguồn QZ